Despre Romania

Fiind traversată de paralela de 45° lat N, Romania este situată la jumătatea distantei dintre Ecuator şi Polul Nord, în cadrul Europei, ţara noastră ocupă o poziţie centrală evidenţiată de meridianul de 25° long E, la egală distanţă între vestul şi estul continen¬tului. Romania este o ţară de mărime mijlocie, având o suprafaţă de 238 391 km2.
Vecinii Romaniei sunt; în nord, Ucraina; în est, Moldova şi din nou Ucraina; în sud, Bulgaria, în vest, Ungaria şi Serbia şi Muntenegru.
O parte din graniţele cu ţările vecine sunt naturale fiind formate de Dunăre, Prut, Tisa.

Carpaţii Orientali reprezintă cea niai întinsă zonă muntoasă a ţârii noastre. Ei sunt cuprinşi între graniţa cu Ucraina. în nord, şi Valea Prahovei, în sud.
Cea mai mare parte a lor s-a format prin încreţire, doar în vest apar munţi vulcanici, ale căror conuri şi cratere sunt încă vizibile. Cea mai mare înălţime (2303 m) se află în Munţii Rodnei, Vârful Pietrosu. Depresiunile largi şi trecătorile au permis popularea acestor munţi încă din cele mai vechi timpuri.

La poalele estice şi sudice ale Carpaţilor Orientali se întind două dintre grupele Subcarpaţilor: ai Moldovei şi de Curbură. Acestea sunt alcătuite din dealuri formate prin încreţire, ca şi munţii, intercalate de depresiuni întinse.
în Subcarpaţii de Curbură sunt prezente fenomene naturale deosebite, precum vulcanii noroioşi şi focurile vii.
Podişul Moldovei, cel mai mare dintre podişurile ţării noastre, este situat în est, fiind limitat spre Republica Moldova de raul Prut. Dealurile domoale, puţin înalte şi solurile fertile fac din acest podiş o importantă zonă agricolă în special pentru cultura cerealelor şi a viţei-de-vie.

Carpatii Occidentali se desfăşoară în vestul Romaniei, fiind limitaţi în sud de Dunare şi în nord de Valea Barcaului. Carpatii Occidentali sunt cei mai scunzi (doar trei vârfuri depăşesc cu puţin 1800 m) şi cei mai fragmentaţi dintre Carpatii romanetti. Depresiunile şi văile largi îi împart în trei grupe insulare: Muntii Banatului, Muntii Poiana Rusca şi Muntii Apuseni.
în prelungirea Carpaţilor Occidentali, Dealurile de Vest formează un brâu pe alocuri întrerupt de Campia de Vest care înaintează de-a lungul râurilor sub forma unor „golfuri” ce se strecoară printre munţi.

Podişul Dobrogei este situat în sud-estul României, între Dunăre şi Marea Neagră.
Partea lui nordică provine dintr-un lanţ muntos foarte vechi care astăzi are aspectul unor culmi deluroase joase şi tocite. în sud, podişul seamănă cu o câmpie brăzdată de văi largi.
Este o zonă secetoasă care a impus utilizarea irigaţiilor pentru practicarea agriculturii.
Spre Marea Neagra, Podisul Dobrogei se termină cu o fâşie îngustă de litoral presărată cu lacuri, plaje şi faleze.

Delta Dunarii este cea mai tânără şi mai joasă regiune a ţării noastre. Este un ţinut mirific de braţe, lacuri şi canale între care se strecoară şi mici suprafeţe de uscat: ca grindurile şi ostroavele.
Vegetaţia bogată, formată în cea mai mare parte din stuf, dar şi din păduri de sălcii şi chiar de stejar, adăposteşte o fauna variată: pelicani, egrete, raţe şi gâşte sălbatice * ş.a. care fac din Delta Dunarii o adevărată „împărăţie” a păsărilor.

Situată în centrul tarii noastre, Depresiunea Transilvaniei apare ca o cetate apărată natural de zidurile Carpatilor care o înconjoară.
Relieful este alcătuit din dealuri cu înălţimi cuprinse între 500 şi 700 m, pe alocuri mai înalte în apropierea munţilor. Principalele resurse sunt gazul metan, sarea şi cărbunii. Cultura cerealelor, a viţei-de-vie, pomilor fructiferi şi creşterea animalelor sunt ocupaţii tradiţionale.
Oraşele vechi: Cluj-Napoca, Alba lulia, Sighisoara, Targu.

Câmpia Romană, cea mai întinsă unitate de relief a ţării, este situată în sud, de-a lungul Dunarii. Relieful se înclină de la nord spre sud şi de la vest spre est. Câmpiile mai înalte, cât şi cele mai joase, sunt traversate de râuri cu văi şi lunci largi şi netede.
Cea mai întinsă parte a Campiei Romane, Baraganul, prezintă dune de nisip şi mici adâncituri, numite crovuri.

Datorită poziţiei pe care o ocupă în cadrul Europei, Romania are o climă temperat-continen- tală. Astfel, ţara noastră beneficiază de patru anotimpuri, temperaturi mode-rate şi precipitaţii în general suficiente. Relieful foarte variat determină etajarea climei. Astfel, câm-piile prezintă tempe-raturi mai ridicate, dar şi precipitaţii mai scăzute.
Climatul montan este cel mai rece, cu ierni lungi şi pre-cipitaţii, în special, sub formă de nin-soare.

Marea Neagra se află ta sud-est de ţara noastră, Este o mare de tip continental» fiind înconjurată aproape în totalitate de uscat. Marea Neagră are o suprafaţă de 413,500 km” şi o adâncime maximă de 2245 m, în afară de Dunare, în Marea Neagra se varsă şi alte fluvii (Nistru, Nipru ş.a,) care aduc mari cantităţi de apă dulce, Astfel, la suprafaţă există un strat cu apă mai puţin sărată în care trăiesc numeroase vieţuitoare. Cele mai multe dintre acestea se află în apro* pierea ţărmurilor: alge, stridii, meduze, peşti, delfini.
Marea Neagră permite României căi navigabile spre ţări de pe toate continentele lumii. Turismul litoral, pescuitul, resursele de petrol şi reprezintă alte bogăţii oferite.

Pentru a fi mai uşor de administrat, România este organizată în judeţe, municipii, oraşe şi comune.
Astfel, în ţara noastră există 41 de judeţe, la care se adaugă Municipiul Bucuresti, 263 de oraşe, din care 67 municipii, şi aproape 2700 de comune.
Judeţele sunt cele mai mari şi mai complexe unităţi teritoriale având în componenţa lor municipii, oraşe, comune. Municipiile sunt cele mai mari şi mai importante oraşe ale României, o parte dintre ele fiind şi reşedinţe de judeţ.
Comunele, cele mai mici unităţi administrativ-teritoriale.infoturism.net